Informació per als Visitants

A més del Saló, s'ofereixen les activitats següents:

Tots els dies

A prop de Lleida podeu visitar

Més informació a: Turisme de Lleida