Avís Legal

Titularitat

El domini d'Internet www.expotren.com es de la titularidad de Press Okedi , S.L. amb NIF: B25760950. El seu domicili social, als efectes del present avís legal, queda establert a:

Passeig del Parc, 69
25700 La Seu d'Urgell
Telèfon: 973354710

Copyright y Propietat Intel·lectual

Tots els continguts publicats en aquest lloc Web són propietat de Press Okedi , S.L. La propietat intel·lectual del disseny i la programació es de Laura Estévez Domènech, amb NIF 37314029W, que presta els seus serveis sota la marca LEDMedia, art digital. El seu domicili és establert a:

Girona, 11 baixos 1ª
25620 TREMP
www.led-media.net

La utilització per a qualsevol finalitat diferent de l'ús privat dels continguts publicats en aquest lloc Web requereix el permís per escrit de Press Okedi , S.L.

Confidencialitat y privacitat

Les dades que els Usuaris proporcionen als diferents formularis d'aquest lloc Web es tracten sota les condicions de màxima confidencialitat i no es cedeixen a tercers sota cap concepte, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal. Els Usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, mitjançant un escrit signat enviat a l'adreça esmentada a l'apartat Titularitat.

Aquest lloc Web no utilitza cookies (llevat de la cookie de sessió) ni cap altre mitjà tècnic que permeti identificar als Usuaris, ni reunir dades sobre la navegació o la seva procedència.

Seguretat i exempció de responsabilitat

Press Okedi , S.L. no pot garantir l'absència de virus o altres elements maliciosos als documents electrònics publicats en aquest lloc Web i, per tant, no es responsabilitza dels possibles perjudicis que poguéssin sofrir els Usuaris per les causes esmentades, ni de qualsevol mal ús que es pugui fer d'aquest lloc Web.