Participació francesa

La Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF), entitat que agrupa a 170 associacions franceses d’amics del ferrocarril, segueix col•laborant activament amb EXPO TREN i en aquesta edició 2017 participaran els clubs de Perpinyà, Tarbes i Chartres, que presentaran maquetes en escales H0 i H0m.
I també, vinguts de França, els aficionats particulars: Yves Planas, amb una maqueta escala H0 que reprodueix un antic dipòsit de locomotores de vapor, i Stéphane Vlieghe, amb una maqueta escala TT (1:120).